Telefon: 0264 274 7009

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Sakarya kamulaştırma davalarında konusunda uzman Peker Hukuk Bürosu, kamulaştırmadan doğan tüm davaların takibini yapmaktadır. Kamulaştırma gerçek ve özel kişilere ait taşınmazların kamu yararına devletin kamu kurum ve kuruluşlarınca kanun ve yasalar çerçevesinde satın alınmasıdır. Yasalarda kamulaştırmada taşınmazın sahiplerinin de bazı hakları mevcuttur.

Peker Hukuk Bürosu olarak, kamulaştırmadan kaynaklanan hukuki konularda dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamulaştırılan taşınmazın usule aykırı kullanımı söz konusu ise kamulaştırılan arazi, arsa, mülk vs. taşınmazın eski sahibi tarafından geri alma hakkı davası açılarak tüm hukuki süreçler eksiksiz olarak yapılır.