Telefon: 0264 274 7009

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Sakarya Peker Hukuk Bürosu Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetleri, kişiler arasında meydana gelen anlaşmazlıkları iki tarafın da menfaatleri gözetilerek ortak noktada uzlaşmayı tarafsız olarak çözülmesine yardımcı olmaktadır. Arabulucular anlaşmazlık konusunda çeşitli yöntemler geliştirerek uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırır. Bu süreçte gizlilik esastır.

Günümüzde kişiler arası anlaşmazlıklarda mahkeme yerine arabulucuya gidilerek sorunların çözümü hem zaman açısından hem de maddi açıdan kazançlı olmaktadır. Böylece anlaşmazlık olan iki taraf arasındaki ilişkiler yeniden inşa edilerek düzenleme sağlanır. Anlaşmazlık tarafları kendileri isterlerse yine mahkemeye baş vurabilirler. Arabulucular bağımsızdır ve asla bir tarafın menfaatlerine çalışma yürütmezler. Uyuşmazlıkların çözümünde metotlar geliştirerek iki tarafın da menfaatine olan en iyi olan noktada uzlaşma sağlamaya çalışılır.

Peker Hukuk Bürosu, arabuluculuk hizmetleriyle anlaşmazlıklarda çözüm metotları geliştirerek anlaşmazlık konusunda kısa sürede sonuca ulaşarak taraflar arasında ilişkilerin yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.