Telefon: 0264 274 7009

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Sakarya Peker Hukuk Bürosu Danışmanlık ve Arabuluculuk Hizmetleri, iş hukuku alanında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, yönetilmesi, sözleşme dahilinde çalışan personele ödemelerinin ve personele kullandırılan hakların kanunlara uygun olup olmadığının denetimlerinin yapılarak anlaşma yapılan işveren adına sendikalarla olan veya işçi adına işverenle olan ilişkilerin hukuka uygun olarak sürdürülebilmesi veya hukuka uygun hale getirilmesi konularında hizmetlerine devam etmektedir.

Peker Hukuk Bürosu, kıdem tazminatı, işe iade, fazla mesai, ihbar tazminatı, yıllık izin veya izin alacakları, alınan ücret gibi iş hayatına ilişkin tüm davalarda müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Peker Hukuk Bürosu İş Kanunu, güncel çalışma mevzuatlarını ve yönetmeliklerinin uygulanmasında işveren ve işçi ve sendika ilişkilerini düzenleyen her türlü hizmeti sunmaktadır.